Reklamační řád

Reklamační řád

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách nejpozději do 3 dnů informovat prodávajícího. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně nebo e-mailem ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují.

Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující na adrese:

a-kotle.cz, Aloise Krále 11, 796 01 Prostějov

Prodávající odpovídá za všechny skryté vady, které se vyskytnou u dodaného zboží v záruční době. Záruční doba je poskytována v délce 24 měsíců, není-li uvedeno jinak. Záruční doba počíná ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající neručí za vady, které vzniknou nešetrným či nepřiměřeným zacházením či mechanickým poškozením zboží.

Pro uplatnění reklamace musí kupující spolu s reklamovaným zbožím zaslat prodávajícímu na výše uvedenou adresu prodávajícího originál nebo kopii prodejního dokladu.

Prodávající se zavazuje vyřešit reklamaci bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do 30ti dnů od přijetí zboží k reklamaci. V případě neodstranitelné vady zboží prodávající zboží vymění, vrátí kupujícímu kupní cenu či poskytne slevu, a to vždy na základě dohody s kupujícím. V případě závady odstranitelné, prodávající na své náklady vadu odstraní, nebo dle uvážení zboží vymění za nové. V případě vyřízení reklamace je záruční doba automaticky prodloužena o dobu, po kterou kupující nemohl zboží užívat.

Položky označené * jsou povinné.